Tjänster

Plåt Meny

 

  • Hängrännor med stuprör
  • Fönsterbleck
  • Skorstensinklädnader
  • Kompletta plåttak
  • Kompletta papptak
  • Koppar, Aluminium, Stålplåt Aluzink m.m

Tjänster

 

Byggnadsplåtslageri

Bandtäckning

Skivtäckning

Slättäckning

Fasadtäckning

Fönsterinklädnad

 

Papptäckning

 

Kontrakt/Avtal

Snöskottning av yttertak

 

Avtalet innebär en

snöskottning och

istappsborttagnings

Beredskap för just din

fastighet i form av personal,

livlinor, bockar m.m.

 

Service avtal

Rotavdrag -Vi gör jobbet

Saknar du något??

Fråga oss!!

 

Vi fixar allt!

Copyright © 2012 . All Rights Reserved