Vinkel

Hur man mäter vinkel med tumstock/centimeterstock.

Anpassa tumstocken efter

den vinkel du önskar.

Vik tumstocken enl. bilden och läs av.

Ange din "vinkel" i mm i beställningen,så tillverkar vi den efter dina mått.

I detta fall: "710"